4th Contemporary Artistic Zero’s Perspective Exhibition

Galerie Shimon

This event has ended.

A group exhibition by 14 contemporary artists.

Artists: Noriko Ohtsuji, Kanji Okina, Yoshiko Kuratani, Satomi Koizumi, Takeshi Koutani, Reiko Goto, Yoshiko Kobayashi, Kyoko Sakamoto, Ritsuko Suzuki, Kiyuko Fujinuki, Toshio Muramatsu, Mariko Yano, Masako Yoshida, Masako Watanabe

Media

Schedule

from June 06, 2016 to June 11, 2016 at 17:00

Facebook

Reviews

All content on this site is © their respective owner(s).
Tokyo Art Beat (2004 - 2021) - About - Contact - Privacy - Terms of Use