“3331 Art Fair -Various Collectors’ Prizes-“

3331 Arts Chiyoda

poster for “3331 Art Fair -Various Collectors’ Prizes-“

This event has ended.

The 3331 Art Fair - Various Collector’s Prizes is designed to reveal the appeal of art not only in the act of looking but also in the act of buying. With an array of 200 works across a range of media including painting, sculpture and moving image especially selected by 3331 Arts Chiyoda to reveal a fresh eye upon the art scene, here prizes are awarded in the names of the leading collectors who purchase particular works throughout the exhibition period, with a chance for general visitors to also buy works on display.

Artists: Ai Madonna, Akihiko Amano, Taro Izumi, Sumiko Iwaoka, Sohei Iwata, Aki Eimizu, Mio Ebisu, Ichiro Endo, Mihoko Ogaki, Ayako Ohno, Ryosuke Ogino, Shiho Kagabu, Tsubasa Kato, Shunsuke Kano, Koshi Kawachi, KIKI, Yoshihiro Kikuchi, Kyun-Chome, Yu Kiwanami, Mitsuo Kim, Kim Riyoo, KuHeV, Yoshiaki Kuribara, Akinobu Kurokawa, Misato Kuroda, Core of Bells, Masahito Koshinaka, Yukiko Koshima, Taketo Kobayashi, Marefumi Kobayashi, Colliu, Contact Gonzo, Keisuke Kondo, Harumichi Saito, Junya Sato/Ken Sasaki/Maki Katayama, Ayao Shiokawa, Takako Suzuki, Sembl, Yoshinori Takakura, Itohisa Takano, Daisuke Takahashi, Sho Takeuchi, Mitsuru Takeya, Keisuke Tada, Ryota Tanaka, Chim↑Pom, Miyuki Tsugami, Shoko Toda, Takashi Nakajima, Masaya Nakahara, ni_ka, Yoshinari Nishino, Yoshinori Niwa, Yasutaka Hayashi (Chim↑Pom) + Yoko Kitagawa(FAIFAI), Chiho Hayashi, Parco Kinoshita, Ayumi Hisatsune, Taku Hisamura, Mizuki Hatakeyama, Masanao Hirayama, Takashi Fujihashi, Ayato Fujiwara, Tomoki Furuhata, Kazuomi Furuya, Mako Principal, Hiroko Masuko, MAS(T)A-Morita And Soutome (Trabel, Trouble) Artist, Keiko Masumoto, Sentaro Miki, Mikio Okasabe, Rina Mizuno, Tsuyoshi Mizogami, ryohei Minami, Hikaru Miyakawa, Goro Murayama, Shujiro Murayama, Tae Monma, Ai Yamaguchi, Noriko Yamaguchi, Shuhei Yamada, Rieko Yamamoto, Takayuki Yamamoto, Yang02 + So KANNO, Writtenafterwards by Yoshikazu Yamagata, Anonymous ceramic artist

Media

special discount

Discount Available
Download the MuPon app for iPhone to get a discount on entry to this event and dozens more.

>> Find out more & download

Schedule

from March 07, 2014 to March 16, 2014

Opening Reception on 2014-03-07 from 17:00 to 20:00

Facebook

Reviews

All content on this site is © their respective owner(s).
Tokyo Art Beat (2004 - 2020) - About - Contact - Privacy - Terms of Use